A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

„STOP Przemocy” w Golubiu-Dobrzyniu

 

 

 

 

W dniu 26 września 2019 roku w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się konferencja profilaktyczno-edukacyjna "STOP Przemocy" z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poświęcona była zagadnieniom współpracy pomiędzy wszelkimi służbami, ośrodkami czy organizacjami w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu osób słabszych w rodzinie. Ta współpraca powinna obejmować nie tylko instytucje skupione w lokalnych zespołach interdyscyplinarnych, ale również różne szczeble i formy administracji publicznej – zapewniali prelegenci (program konferencji tutaj).

 

Wśród zaproszonych prelegentów była Elżbieta Opiłowska – Kierownik  Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, która wskazywała na działania samorządu województwa pomocne w zwalczaniu przemocy w rodzinie na szczeblu gminnym. Prelegentka podkreśliła, że samorząd województwa wspiera (merytorycznie bądź finansowo) wszelkie inicjatywy lokalne, które przyczyniają się do ograniczenia zjawiska przemocy w życiu rodzinnym.

 

To ważne dla społeczności lokalnej wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w ramach projektu "STOP Przemocy" przy dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

 

Do pobrania:

- program szkolenia.

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń