Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 659 13 99 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2021-07-29

Jesień rozpoczniemy szkoleniem dla realizatorów programu korekcyjno- edukacyjnego ,,Bez przemocy”

Informujemy, iż został ustalony termin szkolenia dla przyszłych trenerów programu ,,Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 6-10 września 2021 r., w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu wszystkich chętnych, spełniających poniższe kryteria:

−    realizowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

−    zgłoszenie pary trenerskiej (kobieta + mężczyzna),

−    doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy przez co najmniej 3 lata,

−     odbycie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 50 godzin dydaktycznych,

−    ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo ukończone studia II stopnia na innym niż ww. kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a organizator zapewnia wyżywienie (obiad, serwis kawowy), materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem zapraszamy do zapoznania się z

oraz do przesłania scanu wypełnionej i podpisanej 

na adres: a.sialkowska@kujawsko-pomorskie.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy pod numer telefonu 56/621 25 20.