Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 659 13 99 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2021-11-10

Zapobiegamy wypaleniu zawodowemu

Realizując działania zaplanowane w Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 oraz w Kujawsko-Pomorskim Programie Wspierania Rodzin na lata 2014-2022 „Rodzina jest najważniejsza”, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził warsztaty profilaktyczne zapobiegające wypaleniu zawodowemu dla osób pracujących z rodzinami w kryzysie, w tym z rodzinami dotkniętymi przemocą domową.

Warsztaty były realizowane we współpracy z dwunastoma gminami i dwoma powiatami naszego województwa. Ich realizacja trwała od czerwca do listopada 2021 r. – dla 25 grup warsztatowych, a w zajęciach uczestniczyło łącznie 215 osób. Wśród uczestników znaleźli się głównie pracownicy ośrodków pomocy społecznej, a także policjanci, nauczyciele, kuratorzy sądowi, funkcjonariusz Straży Miejskiej, pracownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, przedstawiciel służby zdrowia i inne osoby realizujące zadania na rzecz rodzin w kryzysie.

Jak wynika z opinii zapisanych w ankietach ewaluacyjnych, warsztaty były dobrym i potrzebnym elementem wsparcia dla osób realizujących zadania w tym tak trudnym i wyczerpującym emocjonalnie obszarze.

 • uczestnicy warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu oraz prowadząca pani Hanna Brzuszczak, Bydgoszcz, 23 czerwca 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  uczestnicy warsztatów oraz prowadząca, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • ekran z prezentacją oraz rollup „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026”, Bydgoszcz, 23 czerwca 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  ekran z prezentacją oraz rollup, warsztaty zapobiegające wypaleniu zawodowemu, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • uczestnicy warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu oraz prowadząca pani Hanna Brzuszczak, Inowrocław, 28 czerwca 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  uczestnicy warsztatów oraz prowadząca, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • prowadząca warsztaty pani Joanna Wysocka-Pawlak, stojąca przy roll-upie "Kujawsko-pomorskiego programu wspierania rodziny na lata 2014-2022", Chełmno, 6 września 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  prowadząca warsztaty, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • uczestnicy warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu, Chełmno, 10 września 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  uczestnicy warsztatów, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • uczestnicy warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu oraz prowadząca pani Beata Hanuszek, Szubin, 13 września 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  uczestnicy warsztatów oraz prowadząca, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • prowadząca warsztaty pani Beata Hanuszek, w tle roll-up "Kujawsko-pomorskiego programu wspierania rodziny na lata 2014-2022", Szubin, 13 września 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  prowadząca warsztaty, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • uczestnicy warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu oraz prowadząca pani Katarzyna Łukowska, Dobrcz, 15 września 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  uczestnicy warsztatów oraz prowadząca, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • uczestnicy warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu oraz prowadząca pani Katarzyna Łukowska, Dobrcz, 15 września 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  uczestnicy warsztatów oraz prowadząca, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • uczestnicy warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu, Dobrcz, 15 września 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  uczestnicy warsztatów, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • uczestnicy warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu, Łysomice, 15 września 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  uczestnicy warsztatów, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • uczestnicy warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu oraz prowadząca pani Hanna Brzuszczak, Sicienko, 23 września 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  uczestnicy warsztatów oraz prowadząca, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • uczestnicy warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu oraz prowadząca pani Joanna Wysocka-Pawlak, Włocławek, 4 października 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  uczestnicy warsztatów oraz prowadząca, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • uczestnicy warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu, Solec Kujawski, 6 października 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  uczestnicy warsztatów, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy