A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Akty prawa miejscowego

 

 Akty prawa miejscowego stanowią specyficznego rodzaj akty prawa powszechnie obowiązującego. Posiadają wszystkie cechy tych aktów, ale obowiązują jedynie na obszarze działania organu, który go wydał.

W tej części strony znajdziecie Państwo wykaz najważniejszych (ze względy na tematykę, którą się zajmujemy) aktów prawa miejscowego.

 

 

Uchwała nr 3/31/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programów: "Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie" i "Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie"

"Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie"

"Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie"

 Uchwała nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia  „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”

„Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”

 Uchwała nr 14/404/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia  „Bez Przemocy. Program korekcyjno-edukacyjnego sprawców przemocy”

Uchwała nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Wojewódzkiego progrmy przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020".

Wojewódzki progrm przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020.

Uchwała nr 22/832/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi projektu programu pt. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”

Uchwała nr XXIX/494/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015".

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015.

Uchwała nr 50/1602/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 r.w sprawie przystapienia do opracowania projektu pod nazwa „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012 - 2020”.

 


 

Copyright © 2020 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń