A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie

 

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia opracowało dla pracowników służby zdrowia i oświaty specjalne algorytmy, które pomagają rozpoznać symptomy mogące świadczyć o przemocy domowej oraz wskazują, jak zachować się w sytuacjach, gdy zachodzi podejrzenie, że pacjent lub uczeń może jej doświadczać. Wcześniej podobnekwestionariusze opracowano dla policjantów.

Narzędzie składa się z kwestionariusza pomocnego przy ocenie ryzyka występowania przemocy oraz algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy, adekwatnego do zdiagnozowanego ryzyka.

Jak podkreślają eksperci z "Niebieskiej Linii", pracownicy służby zdrowia i oświaty wciąż zbyt rzadko reagują na przemoc, rzadko wszczynają - właściwą w takich sytuacjach - procedurę Niebieskiej Karty (NK).

Kwestionariusze opracowano we współpracy z pracownikami różnych placówek oświatowych (od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne) oraz służby zdrowia.

Dla każdej z tych dwóch grup zawodowych powstały po dwa algorytmy - w przypadku pracowników oświaty jeden do używania w przypadku dzieci do 9. roku życia, drugi dla dzieci powyżej 9. roku życia, zaś dla pracowników służby zdrowia - odrębne dla dzieci i dla osób dorosłych.

Algorytmy są bardzo dokładne - wskazują, jak reagować, gdy pacjent, uczeń lub rodzic zachowuje się w określony sposób, co zrobić, w przypadku zaobserwowania określonych objawów czy informacji wynikających z wywiadu.

 

Do pobrania:

Postępowanie w związku z wystapieniem przemocy w rodzinie. Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia.Okładka. Postępowanie w związku z wystapieniem przemocy w rodzinie. Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia. Treść.                Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dorosłego wraz z algorytmem postępowania.      Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka wraz z algorytmem postępowania.

Postępowanie w związku z wystapieniem przemocy w rodzinie. Przewodnik dla pracowników oświaty.Okładka.    Postępowanie w związku z wystapieniem przemocy w rodzinie. Przewodnik dla pracowników oświaty. Treść.             Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka młodszego wraz z algorytmem postępowania.        Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka starszego wraz z algorytmem postępowania.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń