A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Biała wstążka 2014

 

 

Biała Wstążka 2014

 

Pod hasłem „Biała Wstążka” kryje się międzynarodowa akcja mająca na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Adresatami działań podejmowanych w ramach tej kampanii społecznej są mężczyźni, którym rozdawane są białe wstążki, białe róże i materiały informujące o skali przemocy wobec kobiet.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego objął patronatem tegoroczne działania podjęte wspólnie przez Departament Spraw Społecznych i Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień z Torunia. W największych miastach województwa:, Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu o kampanii informowały plakaty eksponowane w środkach transportu publicznego. Plakaty z hasłem „Kobieta dała Ci życie – uszanuj to …” pojawiły się również w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w innych obiektach na terenie Torunia. Kulminacją kampanii, w dniu 5 grudnia 2014 r., była akcja rozdawania mężczyznom białych wstążek i kalendarzyków z logo kampanii prowadzona przez młodzież na toruńskich ulicach, w urzędach oraz w różnego typu placówkach.

Materiały związane z tegoroczną kampanią zostały przekazane również do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy i Zakładu Karnego w Grudziądzu.

Zapoczątkowana w Kanadzie w 1991 r. kampania znajduje coraz więcej sojuszników i obecnie prowadzona jest już w ponad pięćdziesięciu krajach. Dzięki prowadzonym działaniom coraz więcej mężczyzn manifestuje swój sprzeciw wobec przemocy, której doświadczają kobiety.

 

Copyright © 2020 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń