A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Biała Wstążka 2015

 

 

Biała wstążka to międzynarodowy symbol sprzeciwu wobec przemocy wyrządzanej kobietom. Od 1991 roku, najpierw w Kanadzie, a następnie w wielu innych krajach, mężczyźni – na znak przeciwstawienia się wszelkim formom przemocy wobec kobiet, przypinają sobie białe wstążki i w ten sposób deklarują, że sami również nie będą sprawcami przemocy.

Międzynarodowa kampania „Biała Wstążka” rozpoczyna się corocznie 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet i trwa przez 16 dni, tj. do 10 grudnia - Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Włączając się do akcji „Biała Wstążka”, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotował naklejkę z symbolem Kampanii, którą otrzymują mężczyźni rejestrujący swoje samochody we wszystkich powiatach naszego województwa, za pośrednictwem komórek dokonujących rejestracji pojazdów. Naklejkę, w dniu 8 grudnia 2015 r. otrzymali oczywiście wszyscy Panowie zatrudnieni w urzędzie marszałkowskim.

Widniejące na naklejce hasło „Nie okładam Dam” ma zwrócić uwagę na fakt, że każda kobieta, bez względu na wiek, kolor skóry, status społeczny, czy wykonywany zawód, jest godna najwyższego szacunku.  

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń