A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Co daje interdyscyplinarność? Relacja ze szkolenia.


 

 

 

W dniach 9 – 11 grudnia 2015 r., w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Przysieku odbyło się kolejne, organizowane przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, szkolenie dla pracowników służb, instytucji, organizacji pozarządowych specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zgodnie z tytułem szkolenia – „Rola i zadania członków zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” udział w szkoleniu wzięli reprezentanci oświaty, ośrodków pomocy społecznej, Policji oraz służby kuratorskiej z siedmiu gminnych zespołów interdyscyplinarnych. 

Ideą szkolenia był udział jak największej liczby przedstawicieli różnych służb z tego samego zespołu, tak aby stworzyć uczestnikom szkolenia okazję wymiany doświadczeń, w czasie ćwiczeń i zajęć warsztatowych, a także w przerwach pomiędzy zajęciami i w mniej oficjalnych spotkaniach.

 

Do pobrania:                                                                                                                                                                                                       Program szkolenia

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń