A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Cykl szkoleń „Kompetentny zespół” zakończony

W piątek, 27 września 2019 r. zakończyła się czwarta, ostatnia edycja szkolenia „Kompetentny zespół”.

Szkolenie, podobnie jak poprzednie edycje, trwało trzy dni (25-27.09.2019) i odbywało się w Przysieku k. Torunia. Wśród uczestników szkolenia byli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, Policji, oświaty, służby zdrowia, służby kuratorskiej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji pozarządowych, Ośrodków Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia. Na szkoleniu reprezentowanych było siedem gmin: Brodnica (gmina wiejska), Chełmno (gmina miejska), Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Nakło nad Notecią, Wąbrzeźno i Wielka Nieszawka.

 

Zgromadzenie reprezentantów tak wielu służb wzbogaciło szkolenie o możliwość przyjrzenia się z różnych punktów widzenia poszczególnym aspektom działania systemu przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym.

 

Tym razem szkolenie prowadził zespół trenerów w składzie:

  • Beata Kita – mgr psychologii, terapeuta systemowej terapii rodzin, terapeuta motywujący, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP;
  • Ewa Bachanek-Znamierowska – mgr politologii i nauk społecznych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością wychowawczą, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, specjalista psychoterapii uzależnień PARPA, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP;
  • Lidia Makarska – radca prawny, konsultantka Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.

     

 

Z relacjami z poprzednich trzech szkoleń można zapoznać się na stronach:

 - http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kompetentny-zespol,269,l1.html (Radziejów, V.2019)

 - http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/zespoly-interdyscyplinarne-----kolejne-szkolenie,271,l1.html (Popowo, VI 2019)

- http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/jesienne-szkolenie-dla-czlonkow-gminnych-zespolow-interdyscyplinarnych,277,l1.html (Radziejów IX 2019).

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń