A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Diagnoza dziecka – ofiary i świadka przemocy domowej

W ubiegły weekend - 4 i 5 września 2015 r., w Przysieku grupa pracowników instytucji, które w różnoraki sposób pracują z dziećmi i rodzinami, uczestniczyła w szkoleniu pt. Diagnoza dziecka - ofiary i świadka przemocy domowej.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich czterech funkcjonujących w naszym województwie rodzinnych ośrodków konsultacyjno-diagnostycznych (z Bydgoszczy, Szubina, Torunia i Włocławka), Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Jaksicach, oraz Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznych (z Torunia i Włocławka).    

Szkolenie prowadzone było wyłącznie metoda warsztatową, co pozwoliło na przećwiczenie w mniejszych grupach np. rozmowy z dzieckiem czy rodzicem dziecka w sytuacji podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy.

Zróżnicowanie zadań poszczególnych reprezentowanych instytucji i doświadczenia poszczególnych uczestników było dodatkową wartością spotkania, gdyż pozwoliło na  wymianę doświadczeń i konsultacje, zarówno z prowadzącymi szkolenie, jak i pozostałymi uczestnikami.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń