A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Fotorelacja ze szkolenia dla funkcjonariuszy straży gminnych

 

W szkoleniu pt. "Podstawowe regulacje i uwarunkowania zjawiska przemocy w rodzinie - aspekt prawny i psychologiczny” wzięło udział 30 funkcjonariuszy straży gminnych. 

Szkolenie składało się z dwóch częśći, które dotyczyły prawnych i psychologicznych aspektów związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

Pierwsza część poświęcona była kwestiom prawnym i obejmowała następujące zagadnienia:

  • przepisy i akty prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • inne aspekty prawne regulujące ochronę życia rodzinnego,
  • zadania służb publicznych w gminie w zakresie zwalczania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.

Podczas drugiej części, ktora dotyczyła aspektów psychologicznych omówiono następujące kwestie:

  • psychologiczne uwarunkowania zjawiska przemocy domowej,
  • funkcjonowanie psychologiczne osób doświadczających przemocy,
  • charakterystyka sprawcy przemocy.
Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń