A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

III. Regionalne Dni Psychoterapii

 

 

Tegoroczna, trzecia już edycja Regionalnych Dni Psychoterapii organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Urząd Miasta Torunia, koncentruje się przede wszystkim na psychologicznych problemach w związku pomiędzy dwojgiem osób wspólnie ze sobą żyjących, i to niezależnie czy jest związek małżeński, partnerski czy też rodzinny.

 

Do podjęcia tego tematu skłoniło wiele powodów: coraz większe trudności w nawiązywaniu przez ludzi satysfakcjonujących, głębokich relacji w związku, brak odpowiednich wzorców dla młodych przekazywanych przez rodziców, którzy sami niejednokrotnie potrzebują wsparcia, nieumiejętność radzenia sobie z kryzysami pojawiającymi się, a także coraz silniejsze oddziaływanie kultury popularnej, która przedstawia związek wyłącznie jako wzajemną wymianę korzyści pomiędzy dwojgiem osób, oczekujących, że ich potrzeby będą zaspakajane. Pary, które poszukują wsparcia, a także te, które pragną swój związek rozwijać i nad nim pracować, coraz bardziej interesują się tym, co na ten temat ma do powiedzenia psychologia.

W ramach Dni Psychoterapii poruszane będą takie istotne obszary i wydarzenia w związku, jak: wzajemna komunikacja, konflikt, seks, zdrada, problemy związane z niepłodnością, przemocą i samotnością. Organizatorzy zaprosili znanych polskich terapeutów, pracujących z parami, aby podzielili się swoim doświadczeniem, nie tylko w ramach wykładów, ale również praktycznych warsztatów, w których każdy chętny może wziąć udział. Już tradycyjnie - terapeuci w tych dniach proponują także bezpłatne indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych.


Szczegółowe informacje odnaleźć można na stronach:

toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Facebooka: www.ptptorun.pl; www.facebook.com

 

Do popbrania:

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń