A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Inowrocław - 7 września
  • Brodnica - 15 września
  • Grudziądz - 15 września
  • Włocławek - 22 września
  • Bydgoszcz - 28 września
  • Chełmno- 29 września

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2017-11-20

Tym razem członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie spotkali się w Brodnicy. W tym położonym w północno-wschodniej części województwa mieście, przez trzy dni (25-27.X.2017 r.) szkolili się przedstawiciele 12 zespołów interdyscyplinarnych z gmin.

dodano: 2017-10-16

 

W dniach 9-13.10.2017 r. odbyło się kolejne, już czwarte szkolenie, prowadzone przez autorki Programu – Katarzynę Łęgowską (psycholog) i Agnieszkę Regel (radca prawny), które ukończyło 7 par trenerskich. Tym samym zespół osób uprawnionych do realizowanie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wg. programu „Bez przemocy” powiększył się o 14 osób i liczy obecnie 51 osób.

dodano: 2017-09-19

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego odcinka programu pt. "Czas na interwencje" poświęconego problemowi przemocy w rodzinie. Program wyemitowany został przez TVP Bydgoszcz w dniach 18 i 19 września 2017 r. Po emisji reportażu, odbyła się debata specjalistów na temat przemocy domowej. 

dodano: 2017-09-15

Już 122 gminy naszego województwa mają podpisane porozumienia z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego na wspólną realizację zadania pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia -  Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.  W bieżącym roku w wyniku kampanii informacyjnej Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy kolejne 9 gmin przystąpiło do współdziałania z samorządem województwa w celu wsparcia funkcjonowania szeroko dostępnej i specjalistycznej pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

dodano: 2017-09-05

 

Dyżury prawne z zakresu przemocy w rodzinie, w związku ze zmianą lokalizacji siedziby Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu, od września będą odbywać się pod nowym adresem: ul. Jana Kasprowicza 5. 

 
Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń