A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń
  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Inowrocław - 4 sierpnia
  • Chełmno - 5 sierpnia
  • Inowrocław - 6 sierpnia
  • Grudziądz - 7 sierpnia
  • Bydgoszcz - 25 sierpnia
  • Włocławek - 26 sierpnia

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2016-12-06

 

W poniedziałek 12 grudnia br. w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu  przy ulicy Roosvelta 36/38 (II piętro, pok. nr 133) będzie można skorzystać z porady prawnej specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Pomoc będzie można uzyskać w godzinach od 10.00 do 16.00 osobiście lub dzwoniąć pod numer telefonu 52 355 95 24. 
 
dodano: 2016-12-05

 

Urząd Marszałkowski wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje zadanie „Monitorowanie zjawiska oraz przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. W tym roku, w ramach ww. zadania, planowane jest VIII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym. Sympozjum odbędzie się 8 grudnia 2016 r. w Centrum Dialogu Jana Pawła II w Toruniu.

dodano: 2016-11-25

25 listopada, jak co roku, rozpoczęła sie międzynarodowa kampania "Biała Wsążka", ktora potrwa przez kolejnych 16 dni, w sumie do 10 grudnia. Głównym jej celem jest budowanie świadomości społecznej, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie podstawowych praw człowieka.

dodano: 2016-11-22

Do 25 listopada 2016 r.można zgłaszać kandydatów do "Wyróżnienia Białej Wstążki". Celem konkursu jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i propagowanie właściwych postaw wśród mężczyzn. Organizatorami kampanii i konkursu są Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier. Wybrani Kandydaci wyróżnieni zostaną Białą Wstążką za szczególną pomoc kobietom i reagowanie na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec nich.

dodano: 2016-11-18

Jak wyeliminowac przemoc, szczególnie tę domową? jest to troska wszcystkich instutucji, które stykają się lub zajmują się rozwiązywaniem tego problemu. Jedbym ze sposobów ograniczania zjawiska przemocy jest łaczenie sił i zasobów różnych instytucji i osób, aby z jednej strony pomaga ofiarom przemocy, a z drugiej uwrażliwiac najbliższe otoczenie oraz zachęcac je do reagowania na niewłaściwe i niepożądane zachowania.

Copyright © 2020 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń