A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń
  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Inowrocław-6 października
  • Chełmno - 7 października
  • Brodnica - 14 października
  • Grudziądz-21 października
  • Bydgoszcz-27 października
  • Włocławek-28października

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2016-10-11

 

W piątek 14 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (ul. Św. Jana 1/3, II piętro pok. nr 59) będzie można skorzystać z porady prawnej specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Pomoc będzie można uzyskać w godzinach od 10.00 do 16.00 osobiście lub dzwoniąć pod numer telefonu 666 383 607. 

dodano: 2016-10-05

Kontynuując cykl szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przeprowadził we wtorek 4 października 2016 r. w Mogilnie warsztaty pt. „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym”. 

dodano: 2016-09-29

 

Zagadnieniom przemocy rówieśniczej (bullying) i profilaktyki w tym obszarze poświęcone było szkolenie zorganizowane przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia pt. „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole”, które odbyło się 26 września 2016 r. w  Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

dodano: 2016-09-28

W piątek 23 września 2016 r. niemal sześćdziesięciu słuchaczy uczestniczyło w szkoleniu pt. Procedura „Niebieskie Karty” jako narzędzie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  zorganizowanym wspólnie przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. W szkoleniu udział wzieli przedstawiciele PCPR-u, pracownicy oświaty, pracownicy OPS-ów, przedstawiciele Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Golubiu-Dobrzyniu i funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w Golubiu-Dobrzyniu.  

dodano: 2016-09-22

Kolejne szkolenie dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych już za nami. Szkolenie pt. „Razem przeciw przemocy” odbyło się w Pałacu w Lubostroniu. W dniach 12 – 14 września 2016 r. 39 przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z położonych w pobliżu miejsca szkolenia gmin, doskonaliło swoje kompetencje i budowało sieć współpracy – zarówno między reprezentantami różnych służb działających w zespołach, jaki i członkami poszczególnych zespołów.

Copyright © 2020 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń