A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Chełmno - 1 lipca
  • Inowrocław - 6 lipca
  • Brodnica - 14 lipca
  • Grudziądz - 21 lipca 
  • Bydgoszcz - 27 lipca
  • Włocławek - 28 lipca

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2016-12-05

 

Urząd Marszałkowski wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje zadanie „Monitorowanie zjawiska oraz przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. W tym roku, w ramach ww. zadania, planowane jest VIII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym. Sympozjum odbędzie się 8 grudnia 2016 r. w Centrum Dialogu Jana Pawła II w Toruniu.

dodano: 2016-11-25

25 listopada, jak co roku, rozpoczęła sie międzynarodowa kampania "Biała Wsążka", ktora potrwa przez kolejnych 16 dni, w sumie do 10 grudnia. Głównym jej celem jest budowanie świadomości społecznej, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie podstawowych praw człowieka.

dodano: 2016-11-22

Do 25 listopada 2016 r.można zgłaszać kandydatów do "Wyróżnienia Białej Wstążki". Celem konkursu jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i propagowanie właściwych postaw wśród mężczyzn. Organizatorami kampanii i konkursu są Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier. Wybrani Kandydaci wyróżnieni zostaną Białą Wstążką za szczególną pomoc kobietom i reagowanie na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec nich.

dodano: 2016-11-18

Jak wyeliminowac przemoc, szczególnie tę domową? jest to troska wszcystkich instutucji, które stykają się lub zajmują się rozwiązywaniem tego problemu. Jedbym ze sposobów ograniczania zjawiska przemocy jest łaczenie sił i zasobów różnych instytucji i osób, aby z jednej strony pomaga ofiarom przemocy, a z drugiej uwrażliwiac najbliższe otoczenie oraz zachęcac je do reagowania na niewłaściwe i niepożądane zachowania.

dodano: 2016-11-06

 

W dniach 14-18 listopada 2016 r. odbędzie się szkolenie dla trenerów autorskiego Programu "Bez przemocy", dajace uprawnienie do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej. Wszystkich zainteresowanych prowadzeniem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych zapraszamy do kontaktu z Biurem Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.   

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń