A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń
  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Inowrocław - 6 września
  • Chełmno - 7 października
  • Brodnica - 14 października
  • Grudziądz-21 października
  • Bydgoszcz-27 października
  • Włocławek-28października

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2016-03-04

W ostatnim dniu lutego 2016 r. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia zainaugurował kolejny rok szkoleniowy. Pierwsze zajęcia odbyli Policjanci z Torunia i powiatu toruńskiego. Seminarium było kontynuacją zaplanowanego na lat 2015-2017 cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które mają objąć funkcjonariuszy ze wszystkich powiatów naszego województwa.

dodano: 2016-02-22

W poniedziałek 22 lutego 2016 r. rozpoczyna się kolejny, już szesnasty, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W okresie 22 – 27 lutego 2016 r. w różnych instytucjach udzielana będzie darmowa pomoc osobom, które zostały pokrzywdzone w wyniku przestępstwa. Od lat w akcję włącza się również Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

dodano: 2016-01-17

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu opublikował II wydanie „Informatora dla Seniorów”. Informator przygotowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu stanowi kompendium wiedzy w obszarze pomocy społecznej, służby zdrowia, edukacji i kultury dla seniorów i ich rodzin, pomocne w wyszukaniu i odnalezieniu oferty najbardziej odpowiadającej potrzebom i zainteresowaniom osób starszych.  

dodano: 2015-12-14

W dniach 9 – 11 grudnia 2015 r., w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Przysieku odbyło się kolejne, organizowane przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, szkolenie dla pracowników służb, instytucji, organizacji pozarządowych specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

dodano: 2015-12-10


Międzynarodowa kampania „Biała Wstążka” rozpoczyna się corocznie 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet i trwa przez 16 dni, tj. do 10 grudnia - Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Do akcji „Biała Wstążka” właczył się także Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Copyright © 2020 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń