A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń
  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Inowrocław - 4 czerwca
  • Chełmno - 5 czerwca
  • Brodnica - 12 czerwca
  • Grudziądz - 19 czerwca
  • Bydgoszcz - 25 czerwca
  • Włocławek - 26 czerwca

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2014-10-10

W porozumieniu z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku przygotowane zostało szkolenie Rola pracowników służby zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Będzie ono, poświęcone m.in. ogólnym zagadnieniom dotyczącym zjawiska przemocy, oraz zadaniom i możliwościom, jakie pracownikom służby zdrowia daje polskie prawo dla przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

dodano: 2014-10-09

W środę 1 października 2014 r. zakończył się drugi etap szkolenia ze streetworkingu. Tym razem, wraz z prof. Jackiem Kurzępą, zajęcia prowadziła dr Adrianna Surmiak (socjolog i antropolog kultury, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego). Podobnie jak w ubiegłym roku, uczestnicy szkolenia to członkowie organizacji pozarządowych, Straży Miejskiej i ośrodków pomocy społecznej.  

dodano: 2014-10-09

Departament Spraw Społecznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, zaprasza na II REGIONALNE DNI PSYCHOTERAPII pod hasłem „MIĘDZY ŻYCIEM A PRACĄ –     W POSZUKIWANIU HARMONII”, które odbędą się w dniach 15 – 18 października 2014r.

dodano: 2014-10-02

Liczne grono przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych reprezentujących głownie ośrodki pomocy społecznej i Policję, wzięło udział w konferencji pt. Organizacje Pozarządowe - ważny pratner w przeciwdziałaniu przemocy, która odbyła się 30 września 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim.

dodano: 2014-09-22

Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem ma prawo do pomocy. Owa pomoc może przybierać różne formy: informacji prawnej, wsparcia psychologicznego, wsparcia finansowego i materialnego, pokrycia kosztów rehabilitacji. Pamietaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się o pomoc.

Copyright © 2019 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń