A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Inowrocław- 5 października
  • Chełmno - 6 pażdziernika
  • Brodnica - 13 października
  • Grudziądz - 20 października
  • Bydgoszcz-26 października
  • Włocławek-27 października

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2015-08-28

 

Kończą sie wakacje, uczniowie wracają do szkół, a Departament Spraw Społecznych i Zdrowia wkracza w nowy rok szkolny szkoleniem pt. "Diagnoza dziecka - ofiary i świadka przemocy domowej", która odbedzie się w dniach 4-5 wrzesnia 2015 r. Szkolenie poprowadzą Katarzyna Fenik-Gaberle i Renata Kałucka – trenerki rekomendowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

dodano: 2015-08-28

 

W sierpniu 2015 r. rusza kampania społeczna województwa kujawsko-pomorskiego przeciw przemocy w rodzinie. Hasło kampanii „Przemoc rujnuje. Miłość buduje” i przygotowane materiały, mają na celu uwypuklenie właściwych postaw, budujących relacje w rodzinie i sprzyjających właściwemu rozwojowi dzieci.

dodano: 2015-08-10

114 gmin naszego województwa wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje i współfinansuje zadanie o nazwie  „Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie”.  W 2015 r. do porozumienia z samorządem województwa przystąpiło 15 gmin.

dodano: 2015-07-20

 

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 r. zmianie uległa nazwa Biura Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy. Aktualna nazwa brzmi: Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.

dodano: 2015-07-03

 

Spotkaniem w Świeciu zakończył się tegoroczny etap szkoleń, organizowanych przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, dla funkcjonariuszy Policji z naszego województwa. Szkolenie pt. „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym” zgromadziło w siedzibie Starostwa Świeckiego 28 funkcjonariuszy z całego powiatu. Wspomniane przedsięwzięcie to także dobry przykład współpracy między samorządami różnego szczebla oraz samorządów z Policją.  

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń