A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Inowrocław- 5 października
  • Chełmno - 6 pażdziernika
  • Brodnica - 13 października
  • Grudziądz - 20 października
  • Bydgoszcz-26 października
  • Włocławek-27 października

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2015-02-18

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 3/31/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. przyjął "Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie" i "Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie".  

dodano: 2015-02-10

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 lutego - 28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.     W ramach akcji możliwe bedzie skorzystanie z darmowej pomocy prawnej. 

dodano: 2014-12-19

We wtorek 25 listopada 2014 r. zakończył się cykl 8-godzinnych warsztatów dla nauczycieli gimnazjalnych pt. „Cyberprzemoc – zrozumieć zjawisko by lepiej reagować”. Szkolenia, które finansował samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbyły się w Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu, miały na celu przygotowanie pedagogów do prowadzenia edukacji nt. zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią i zasad bezpiecznego korzystania z internetu, zarówno wśród uczniów jak i ich rodziców.

dodano: 2014-12-16

Departament Spraw Społecznych dostrzegając ogromną rolę pedagogów szkolnych w procesie zapobiegania przemocy, w dniach 10-12 grudnia br. zorganizował szkolenie dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wobec dziecka. Szkolenie skierowane do pedagogów szkolnych odbyło się w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Wzięło w nim udział 34 nauczycieli i pedagogów z terenu całego województwa.

dodano: 2014-12-16

 

Informujemy, iż Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy dysponuje nowymi materiałami edukacyjnymi    z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci (ulotki) oraz promocyjnymi dotyczącymi działalności Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii (plakaty), które można pobrać do druku, korzystając z odnośnika „Opracowania, ulotki, plakaty” oraz uzyskać w sposób bezpośredni, kontaktując się z pracownikiem Biura Pawłem Lorek, pod numerem telefonu 56 656 10 78.

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń