A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Informator Seniora

 

 

 

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu opublikował II wydanie „Informatora dla Seniorów”. Informator przygotowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu stanowi kompendium wiedzy w obszarze pomocy społecznej, służby zdrowia, edukacji i kultury dla seniorów i ich rodzin, pomocne w wyszukaniu i odnalezieniu oferty najbardziej odpowiadającej potrzebom i zainteresowaniom osób starszych.

Publikacja zawiera informacje dot. możliwości i zasad korzystania z różnych form wsparcia, dane teleadresowe takich instytucji, jak: domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, poradnie geriatryczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze  i pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja stacjonarne, uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz informacje na temat rad seniorów z naszego regionu.

Wydawnictwo w nakładzie 3000 egzemplarzy zostanie nieodpłatnie przekazane ośrodkom i domom pomocy społecznej, przychodniom i placówkom służby zdrowia oraz  klubom seniorów, Uniwersytetom Trzeciego Wieku i innym instytucjom służącym pomocą rodzinom i osobom starszym.

 

Do pobrania:

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń