A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Internetowa poradnia prawna

 

 

Zgłoś problem drogą e-mailową

 

Przypominamy, iż osoby doznające przemocy, borykające się z poważnymi problemami rodzinnymi mogą skorzystać - w ramach Kujawsko – Pomorskiej „Niebieskiej Linii” Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - także z pomocy prawnika świadczonej drogą elektroniczną. W tym celu  należy przesłać wiadomość e-mail na adres niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl 

Każda osoba wysyłająca zapytanie na wyżej wspomniany adres e-mail wyraża zgodę na dysponowanie swoimi danymi osobowymi w trakcie załatwiania sprawy przez Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy. 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń