A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Jak rozpoznać, że dziecko jest krzywdzone i mu pomóc?

 

Fot.: Thinkstock

 

Kończą sie wakacje, uczniowie wracają do szkół, a Departament Spraw Społecznych i Zdrowia wkracza w nowy rok szkolny szkoleniem pt. "Diagnoza dziecka - ofiary i świadka przemocy domowej", która odbedzie się w dniach 4-5 wrzesnia 2015 r.

Szkolenie poprowadzą Katarzyna Fenik-GaberleRenata Kałucka – trenerki rekomendowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (ze statusem certyfikowanych superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Zaproszenie do udziału w szkoleniu zostało skierowane do pracowników rodzinnych ośrodków konsultacyjno-diagnostycznych oraz pracowników specjalistycznych ośrodków wsparcia. Wspomniane instytucje w szczególny sposób zaangażowane są w pracę z dziećmi, w tym często z dziećmi doświadczającymi różnych form przemocy domowej.

Program szkolenia skonstruowany został w taki sposób, żeby dostarczyć wiedzy i umiejętności związanych z rozpoznawaniem symptomów przemocy, a także znaleźć właściwe metody pomocy dziecku i rodzinie.

 

 

Katarzyna Fenik-Gaberle

Pedagog i psychoterapeuta, wieloletni współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się problemem przemocy w rodzinie, m.in.: Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”, Fundacji Dzieci Niczyje, Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja".

 

W pracy zawodowej prowadziła działania diagnostyczne, interwencyjne i terapeutyczne skierowane do ofiar przemocy w rodzinie – zarówno dorosłych i dzieci, W Fundacji Dzieci Niczyje kierowała zespołem terapeutycznym Centrum Dziecka i Rodziny, była specjalistą w Programie na rzecz dzieci cudzoziemskich bez opieki i dzieci - ofiar handlu, pełniła rolę koordynatora, specjalisty w zakresie pomocy dzieciom online oraz w zakresie przeciwdziałania przestępczości internetowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej - szczególnie działań dla profesjonalistów pracujących na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz pomocy dzieciom - ofiarom handlu, studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Ofiarom Przemocy przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP.

 

Autorka, współautorka i realizator programów edukacyjnych i profilaktycznych. Autorka ponad 20 publikacji o tematyce związanej z problemem przemocy w rodzinie oraz problemów dzieci, młodzieży i ich rodziców. Obecnie udziela konsultacji z zakresu problematyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych i z zakresu przeciwdziałania przemocy klientom Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego prowadzonym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów oraz prowadzi prywatną praktykę w gabinecie psychoterapii, gdzie pracuje z dziećmi i dorosłymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

 

Renata Kałucka

 

Psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta indywidualny i grupowy, superwizor, autor i realizator szkoleń, programów edukacyjnych oraz profilaktycznych. Wieloletni współpracownik Fundacji Dzieci Niczyje (diagnoza i terapia dzieci doświadczających przemocy, psychoedukacja w zakresie wychowawczym rodziców dzieci – podopiecznych Fundacji, terapia osób dorosłych, terapia młodych dorosłych doświadczających przemocy, prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych), Instytutu Psychologii Zdrowia, Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacji Mederi w Centrum Zdrowia Dziecka, Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Etezja", Oddziału Neurologii Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, szczególnie działań dla profesjonalistów pracujących na rzecz wspierania prawidłowego rozwoju dzieci, ofiar przemocy w rodzinie, dziecka krzywdzonego oraz dzieci ofiar handlu. Była trenerem i wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP oraz trenerem Studium Metod Pracy z Dziećmi Wykorzystywanymi Seksualnie Fundacji Dzieci Niczyje. Jest współautorem, trenerem, wykładowcą i superwizorem w Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP.

Jako superwizor wspiera rozwój zawodowy osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Opracowywała i prowadziła działania wspierające wdrażanie wybranych standardów usług pomocy i integracji społecznej we współpracy ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Jest autorką publikacji na temat pomagania osobom krzywdzonym. Należy do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Do pobrania:

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń