A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Kampania pt. "Wybieram pomoc"

 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało ogólnopolską kampanię społeczną „Wybieram pomoc”. Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć, uwrażliwianie na przemoc w rodzinie, łamanie stereotypów dotyczących osób doświadczających przemocy i samych jej sprawców oraz nauczanie rozpoznawania sytuacji przemocy i sposobów przeciwdziałania.

Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, w prasie i w Internecie.

Więcej informacji o kampanii: www.wybierampomoc.pl


 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń