A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Kompetentny zespół

Maj to kolejny miesiąc realizowania, przyjętych przez Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, planów szkoleniowych, zapisanych w „Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku"  . W dniach 20-22 maja 2019 r. ekipa szkoleniowa udała się do Radziejowa, gdzie zaproszono przedstawicieli gminnych zespołów interdyscyplinarnych z powiatów: radziejowskiego, włocławskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego i M. Włocławek.

 

Szkolenie prowadził 3 osobowy zespół specjalistów:

  • Beata Kita – mgr psychologii, terapeuta systemowej terapii rodzin, terapeuta motywujący, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP;
  • Renata Kałucka psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta indywidualny i grupowy, superwizor i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP. Jest również współautorem, trenerem, wykładowcą i superwizorem w Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP;
  • Adam Grochoła – mgr prawa, prokurator, członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.

     

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele 7 zespołów (z gmin Radziejów, Dobre, Tłuchowo, Wielgie, Fabianki, Osięciny      i M. Włocławek), w większości pracownicy ośrodków pomocy społecznej (17 osób), a także funkcjonariusze policji (6 osób), przedstawiciele oświaty (3 osoby) i członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2 osoby).

 

Większą ilość czasu szkolenia przeznaczono na zajęcia warsztatowe oraz na superwizję pracy członków tych zespołów.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń