A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Konferencja „Administracja publiczna wobec zjawiska przemocy w rodzinie – analiza dostępnych narzędzi oddziaływania”

 

Administracja publiczna przeciw przemocy

 

W ramach realizacji Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia organizuje konferencję pt. Administracja publiczna wobec zjawiska przemocy w rodzinie – analiza dostępnych narzędzi oddziaływania.

Wiodącym tematem konferencji będzie zagadnienie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, a co za tym idzie zadania samorządu powiatowego, odpowiedzialnego wg zapisów ustawowych za działania w tym obszarze. Na konferencji przedstawione zostaną również: krajowy i wojewódzkie programy związane z ograniczaniem zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Gośćmi konferencji będą Pani dr Dorota Dyjakon, która wygłosi wykład pt. Praca psychologiczna ze sprawcami przemocy domowej – teoria i praktyka oraz Pani Elżbieta Kuleszko, która przedstawi wykład Doświadczenia z pracy z dziećmi – ofiarami przemocy w rodzinie.

 

Z agendą konferencji, która odbędzie się 24 marca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, można zapoznać się tutaj.  

 

 

Goście konferencji:

dr Dorota Dyjakon - Kierownik Wydziałowej Pracowni Psychologii na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Doktor psychologii oraz certyfikowana psychoterapeutka. Głównym obszarem Jej zawodowej działalności jest psychoterapia osób doświadczających przemocy w dzieciństwie (complex trauma) oraz osób, które stosują przemoc wobec bliskich osób. Dr. D. Dyjakon szkoli psychoterapeutów we wspomnianym obszarze, jest członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym, autorką licznych artykułów i książek na temat przemocy domowej i psychoterapii, m.in. Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i Zmiana oraz Przemoc, terapia, zadośćuczynienie.

Elżbieta Kuleszko - Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Toruniu. Pedagog, psycholog i psychoterapeutka młodzieży i dorosłych, a także nauczyciel akademicki. Podstawowy profil działalności, to prowadzenie postępowań diagnostycznych na zlecenie sądu, prowadzenie szkoleń z zakresu przemocy, agresji, zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości, prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów – psychologia ogólna i rozwojowa oraz dydaktyka psychologii. Od wielu lat konsultant psychologiczny Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń