A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Konferencja pt. Organizacje Pozarządowe – ważny partner w przeciwdziałaniu przemocy

Organizacje Pozarządowe – ważny partner w przeciwdziałaniu przemocy

 

Roli przedstawicieli NGO w rozwiązywaniu problemów społecznych nie sposób przecenić, bo to właśnie ludzie z najbliższego otoczenia widzą najlepiej jakie są potrzeby ich osiedla, dzielnicy, grupy społecznej czy koła zainteresowań . Oni też docierają tam, gdzie nie może dotrzeć żaden urząd; mogą też działać nieskrępowani procedurami, godzinami urzędowania i utartymi schematami. Tę ważna funkcję organizacji pozarządowych dostrzegł ustawodawca, zapisując w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, że w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji,  oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.

 

Chcąc zachęcić członków stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów z grupy organizacji pozarządowych do aktywnego włączenia się do pracy we wspomnianych Zespołach i jeszcze większego uwrażliwienia na problem przemocy, szczególnie przemocy w rodzinie, Urząd Marszałkowski organizuje konferencje pod tytułem: Organizacje Pozarządowe – ważny partner w przeciwdziałaniu przemocy.

Spotkanie, na które zapraszamy wszystkie NGO działające w naszym regionie, odbędzie się 30 września 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Chęć udziału w konferencji prosimy zgłaszać do dnia 23 września 2014 r., telefonicznie pod nr 56 656 10 78 (w godzinach pracy urzędu) lub mailowo na adres: e.wierszylo@kujawsko-pomorskie.pl. Po przesłaniu zgłoszenia przekażemy dodatkowe informacje, a z programem konferencji można zapoznać się tutaj

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń