A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Konferencja w Brodnicy

„Polityka senioralna a rola administracji publicznej". Brodnica, 9 kwietnia 2014 r.

 

„Polityka senioralna a rola administracji publicznej" to temat konferencji organizowanej przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu we współpracy z Kancelarią Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Starostwem Powiatu Brodnickiego. Przedsięwzięcie odbędzie się 9 kwietnia 2014 r. w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy a swój udział potwierdził Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Problematyka podejmowania aktywności przez osoby starsze, to niezwykle ważne zagadnienie dla całego naszego kraju, jak również naszego regionu. Stanowi ona  kontynuację działań w ramach ogłoszonego w roku 2012 Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jej celem było i jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. Wspólne przedsięwzięcie będzie okazją do zachęcenia samorządowców i przedstawicieli środowisk zainteresowanych podejmowaniem konkretnych działań z myślą o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej. Mamy nadzieję, iż spotkanie to przyczyni się do wzmocnienia wizerunku samorządów terytorialnych jako podmiotów przełamujących stereotypy na temat ludzi starych i starości, sprzyjających solidarności międzypokoleniowej i pobudzających aktywność obywatelską seniorów.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 56 49 50 837/838 lub e-mail:

 

starostwo.pr@brodnica.com.pl do dnia 4 kwietnia br.

Serdecznie zapraszamy!

 

Program spotkania

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń