A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Lokalne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Co zrobić, aby ograniczyć zjawisko przemocy w rodzinie? Czy obecny system instytucjonalny pomocy jest wystarczający do opanowania tego zjawiska? Jak pomóc osobom doświadczającym przemocy oraz gdzie takie osoby muszą się zgłosić, aby uzyskać pomoc i wsparcie? Na takie i inne pytania szukano odpowiedzi w czasie debaty mieszkańców Torunia ze specjalistami pracującymi w instytucjach pomocowych i działających na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie: Policji, MOPR w Toruniu, kancelarii prawnej, organizacji pozarządowej oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Debatę, w dniu 19 lutego 2019, zorganizowała nieformalna grupa Toruńskie Dziewuchy jako imprezę towarzyszącą międzynarodowej akcji sprzeciwu dla przemocy wobec kobiet Nazywam się Miliard/One Billion Rising 2019. Dyskusja miała na celu nie tylko dostarczenie wiedzy i informacji dla zaangażowanych społecznie mieszkańców Torunia i regionu, ale była też próbą poszukania tych obszarów w działalności wszystkich służb, które należy jeszcze wesprzeć, aby osoby doświadczające przemocy uzyskiwały właściwą i rzetelną pomoc. Zdecydowanie wskazano, że „białą plamą” na mapie ograniczania przemocy są niedostateczne lub nieprawdziwe czy stereotypowe informacje dotyczące np. rodzaju udzielanej pomocy w ramach takich procedur czy narzędzi, jak:

  • Niebieskie Karty,
  • zaświadczenie o uzyskanych obrażeniach,
  • miejsca schronienia dla ofiar przemocy.

 

Efektem tego spotkania była decyzja o wystąpienie do władz samorządowych różnych szczebli o wzmożenie wysiłków w celu większego  upowszechnienia wiedzy i informacji o trybie dostępu i możliwościach  pomocy w sytuacjach przemocy.

W debacie wziął udział pracownik Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy Wydziału Polityki Społecznej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiając nie tylko działalność pomocową Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, ale też działania wspierające lokalne inicjatywy służące dobru mieszkańców regionu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń