A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Marcowe szkolenia dla funkcjonariuszy Policji

Tegoroczne zajęcia szkoleniowe dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy  w rodzinie rozpoczęły się 6 marca. Pierwszymi uczestnikami szkoleń byli funkcjonariusze Policji rozpoczynający swoja służbę w różnych jednostkach kujawsko-pomorskiej Policji.

 

Zgodnie z tytułem szkolenia: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zagadnienia elementarne” funkcjonariusze zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zjawiska przemocy domowej oraz z mechanizmami działania uczestników sytuacji przemocowych (zarówno osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i sprawców tej przemocy, czy świadków).

 Osoby prowadzące szkolenie – p. Elżbieta Kuleszko (psycholog, konsultantka Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii) oraz kom. Monika Hermann (Ekspert Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy) przedstawiły także wskazówki pomocne w ocenie sytuacji w trakcie interwencji policyjnej i praktyczne informacje dotyczące procedury „Niebieskie Karty”.

 W 6 spotkaniach, które odbyły się w Toruniu (6 i 7 marca 2019 r.), Włocławku (19 i 20 marca 2019 r.) i Bydgoszczy (26 i 27 marca 2019 r.) uczestniczyło 257 funkcjonariuszy.

 Poprzednia seria szkoleń dla policjantów, ze wszystkich komend miejskich i powiatowych w naszym województwie, była prowadzona przez Departament Spraw Społecznych w latach 2015-2017 – więcej informacji na ten temat na stronie: http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/finisz-w-wabrzeznie,232,l1.html.

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń