A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Na rzecz aktywizacji Seniorów

 

Konferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon Zdziebło

 

W dniu 20 listopada 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja poświęcona potrzebom i możliwościom aktywizacji społecznej seniorów. Uczestnicy spotkania wspólnie poszukiwali sposobów przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom związanym ze starzeniem się społeczeństwa. Konferencja była skierowana do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i organizacji pozarządowych z terenu województwa.

W trakcie spotkania zaproszeni specjaliści przedstawili prelekcje na temat możliwości działalności seniorów i ich większej aktywizacji. Zaprezentowane zostały także przykłady „dobrych praktyk”. Prelegenci opowiedzieli o funkcjonujących w regionie gminnych radach seniorów, a także o współpracy uczestników Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz aktorów Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu, którzy przygotowali wspólnie spektakl teatralny.
 

Urząd Marszałkowski pomaga w realizacji szeregu  przedsięwzięć, których cel to aktywizacja oraz integracja społeczna starszego pokolenia (więcej). Realizujemy w ten sposób zapisy Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022. Od ubiegłego roku w regionie działa powołana z inicjatywy marszałka Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej (więcej).

 

Konferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon Zdziebło

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń