A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

O przemocy domowej online

 

 

Pandemia koronawirusa i wprowadzone z jej powodu ograniczenia spowodowały zmiany w planach szkoleniowych Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

Planowane na 16-18 marca 2020 r. szkolenie z zakresu przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska alienacji rodzicielskiej z uwzględnieniem małżeństw międzynarodowych nie mogło się odbyć w zaplanowanej formie i terminie. Wykorzystując dostępne środki techniczne przeprowadzono wspomniane szkolenia metodą online.

 

W dniach 19-20 maja 2020 r. oraz 26-27 maja 2020 r. osoby zainteresowane tematem z różnych instytucji pracujących z rodziną, zgromadziły się przez komputerami i dzięki łączom internetowym uczestniczyły w szkoleniu.

 

Była to druga edycja szkolenia realizowanego przez Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży (o pierwszej, która odbyła się w listopadzie 2019 r. pisaliśmy tutaj: http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/alienacja-rodzicielska-i-jej-konsekwencje,287,l1.html).

 

Podobnie jak rok temu, szkolenie prowadziła para trenerska: Kinga Mickiewicz-StopaJanusz Kaźmierczak.

Pomimo zdalnej formy szkolenia, uczestnicy mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach i wymieniać się swoimi opiniami i doświadczeniami, gdyż szkolenie odbywało się w czasie rzeczywistym.

Nie jest wykluczone, że w przyszłości częściej będziemy wykorzystywać taka formę szkoleń i konferencji.

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń