A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

 

 

Jednym z elementów eliminowania przemocy domowej jest praca ze sprawca tej przemocy - realizacja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych służących zmianie zachowań i postawy osoby stosującej przemoc wobec swoich bliskich.

Aby zwiększyć możliwość realizowania tych oddziaływań niezbędna jest wykształcona kadra, przygotowana do realizacji konkretnych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Przygotowanie specjalistów w tej dziedzinie to jedno z zadań samorządów wojewódzkich. Wypełniając ten obowiązek, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia przeszkolił kolejną grupę trenerów programu „Bez przemocy”. Po zakończeniu szkolenia trwającego od 2 do 6 listopada 2015 r., grono osób uprawnionych do realizacji ww. programu powiększyło się o kolejne 11 osób. Tym samym w naszym województwie mamy już 37 specjalistów, którzy mogą prowadzić oddziaływania zgodnie z programem „Bez przemocy”.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiaty. 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń