A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy domowej – szansa na zmianę

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2.04.2014 r. przyjął i rekomendował do realizacji program „Bez przemocy”. Jest o program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie opracowany na zlecenie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby program mógł być praktyczne realizowany, potrzebni są specjaliści, którzy nabędą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dlatego też, od przyjęcia programu „Bez przemocy”, tj. od 2014 r., Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, szkoli trenerów ww. programu.

W dniach 9-13.10.2017 r. odbyło się kolejne, już czwarte szkolenie, prowadzone przez autorki Programu – Katarzynę Łęgowską (psycholog) i Agnieszkę Regel (radca prawny), które ukończyło 7 par trenerskich. Tym samym zespół osób uprawnionych do realizowanie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wg. programu „Bez przemocy” powiększył się o 14 osób i liczy obecnie 51 osób.

 

Relacje z poprzednich szkoleń dostępne na stronach:

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/relacja-ze-szkolenia-dla-trenerow-programu----bez-przemocy-,125,l1.html

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/program----bez-przemocy---------kolejni-trenerzy-przeszkoleni,146,l1.html

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/oddzialywania-korekcyjno-edukacyjne,177,l1.html

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń