A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Oddziaływanie na sprawców przemocy domowej

 

 

W dniach 2 – 6 listopada 2015 r. zostanie przeszkolona kolejna grupa specjalistów, którzy uzyskają uprawnienia do realizowania zajęć ze sprawcami przemocy w rodzinie zgodnie z programem Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Szkolenie poprowadzą autorki programu: psycholog Katarzyna Łęgowska i radca prawny Agnieszka Regel-Brajsa.

Zapobieganie zjawisku przemocy domowej to zespół wielu interdyscyplinarnych działań adresowanych do wielu odbiorców. Poza działaniami interwencyjnymi i pomocowymi mającymi na celu ochronę i pomoc osobom bezpośrednio poszkodowanych i doznającym przemocy ze strony najbliższych, niezwykle ważne są odziaływania nastawione na zmianę postaw osób stosujących przemoc domową.

Prowadzenie takich oddziaływań wymaga kompetentnych i doświadczonych osób, które we właściwy sposób będą umiały zinterpretować rodzaje i przyczyny stosowania przemocy wobec osób najbliższych i odpowiednio pomagać sprawcom przemocy w analizowaniu i zmianie swojego postępowania.

Wśród różnych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, samorząd województwa kujawsko-pomorskiego rekomendował program Bez przemocy, a Departament Spraw Społecznych i Zdrowia od 2014 r. szkoli trenerów do pracy wg. tego programu. Do tej pory  uprawnienia takie nabyło 26 osób (13 par trenerskich).

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń