A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Opracowania, ulotki, plakaty

 

Zapraszamy do pobrania opracowań, broszur oraz informatorów dotyczących wybranych zagadnień prawnych, między innymi problemu przemocy w rodzinie, krzywdzenia dzieci, pomocy osobom straszym i niepełnosprawnym.

Dzięki dostępnym poniżej opracowaniom zdobędziecie Państwo wiedzę na temat tego, jak należy zachować się w przypadku zetknięcia się z przestępstwem, jakie prawa przysługują osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w tym ofiarom przemocy domowej.


 
 

Opracowania ministerialne:

Informator dla Profesjonalistów                                                                                                                                 Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie           Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Informator dla osoby pokrzywdzonej
Gdy podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone
Będę świadkiem w sądzie. Poradnik dla dzieci i młodzieży
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu administracyjnym

Broszury:

Przemoc seksualna wobec dzieci. Informator dla rodziców i opiekunów.                                                                                                    Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie
Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie                                                                                            Poradnik dla rodziców. Wspólnie przeciwdziałajmy krzywdzeniu dzieci. Toruń 2008.

Plakaty, ulotki:

Najnowsze materiały Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przemoc seksualna wobec dzieci. Ulotka.                                                                                  Plakat Stop Przemocy (Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy)                                                        Ulotka dot. przemocy wobec dzieci (Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy) -strona 1strona 2               Ulotka Stop Przemocy (Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy)
Stop Przemocy (ROPS Toruń)
Nie walcz! Rozmawiaj! Mediacje w konfliktach rodzinnych i sąsiedzkich dla mieszkańców Torunia - 2014

Nie bądź obojętny wobec przemocy! Dobro dziecka zależy także od Ciebie!

Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie:

Postępowanie w związku z wystapieniem przemocy w rodzinie. Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia.Okładka. Postępowanie w związku z wystapieniem przemocy w rodzinie. Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia. Treść.                  Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dorosłego wraz z algorytmem postępowania.        Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka wraz z algorytmem postępowania.

Postępowanie w związku z wystapieniem przemocy w rodzinie. Przewodnik dla pracowników oświaty.Okładka.    Postępowanie w związku z wystapieniem przemocy w rodzinie. Przewodnik dla pracowników oświaty. Treść.             Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka młodszego wraz z algorytmem postępowania.          Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka starszego wraz z algorytmem postępowania.

Copyright © 2017 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń