A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Po pierwsze profilaktyka

W myśl przysłowia „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, w pracy na rzecz ograniczenia przemocy w rodzinie, samorząd województwa przykłada wielką wagę do działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Jedną z naturalnych ścieżek docierania do młodych mieszkańców naszego województwa są zajęcia prowadzone w szkołach przez fachowo przygotowanych pedagogów – nauczycieli i wychowawców.

 

Postępując zgodnie z tą zasadą, w porozumieniu z władzami Gminy Sicienko, zostały przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli ze szkół podstawowych z Kruszyna, Samsieczna, Sicienka, Trzemiętowa i Wojnowa.

W dniu 13 maja 2019 r., w przyjaznych progach Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie, 15 osób, które na co dzień pracują z uczniami klas I-III uczestniczyło w warsztatach pt. Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych.  Zajęcia, realizowanie przez nauczycieli konsultantów z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, przybliżały ideę mediacji jako metody rozwiązywania sporów i konfliktów, możliwość zastosowania tej metody w sytuacjach konfliktowych przez nauczycieli i wychowawców w klasach I-III oraz przez samych uczniów - w klasach starszych (na stronie Rzecznik Praw Dziecka można zapoznać się z rekomendowanymi Standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych:

 http://brpd.gov.pl/sites/default/files/standardy_mediacji_rowiesniczej_i_szkolnej_w_szkolach_0.pdf).  

 

Kolejnym etapem pracy uczestników warsztatów będzie przeprowadzenie (w macierzystych szkołach) zajęć profilaktycznych z uczniami na temat rozwiązywania konfliktów i sporów koleżeńskich bez użycia przemocy.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń