A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Podsumowanie konferencji w Brodnicy

W Brodnicy odbyła się wczoraj (9 kwietnia) organizowana przez Urząd Marszałkowski i brodnickie Starostwo Powiatowe konferencja na temat roli administracji publicznej w kreowaniu polskiej polityki senioralnej. Samorząd województwa reprezentowali wicemarszałek Dariusz Kurzawa i wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz radny województwa Paweł Zgórzyński. 

 
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów i zajmujących się tą problematyką organizacji pozarządowych, a także naukowcy i słuchacze brodnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. O solidarności międzypokoleniowej jako jednym z wyzwań strategii rozwoju województwa 2020+ mówił dyrektor marszałkowskiego Departamentu Planowania Regionalnego Rafał Pietrucień, a kierująca Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Krystyna Żejmo-Wysocka zaprezentowała wybrane adresowane do seniorów działania samorządu województwa. Wśród innych tematów znalazły się między innymi partnerstwo publiczno-prywatne we wdrażaniu długofalowej polityki senioralnej i coaching emerytalny jako świadoma ścieżka rozwoju.


W spotkaniu wzięli także udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych Małgorzata Marcińska, poseł Zbigniew Sosnowski, wojewoda Ewa Mes, starosta brodnicki Piotr Boiński oraz przewodniczący Rady Powiatu Brodnickiego Roman Pytlasiński. 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń