A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Podsumowanie szkolenia dla kuratorów

 

 

 

 

 


 

 W dniach 24-25 czerwca 2013 r. w Przysieku k. Torunia odbyło się szkolenie dla kuratorów pt.  „Praca z trudnym Przypadkiem”. Realizatorem szkolenia było Centrum Szkolenia Kuratorów w Pile.

 
 

W szkoleniu wzięło udział 40 kuratorów z trzech okręgów sądowych: toruńskiego, bydgoskiego oraz włocławskiego. Szkolenie miało na celu umożliwić kuratorom zapoznanie się z technikami radzenia sobie z trudnymi Przypadkami w pracy Kuratora Sądowego. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobyli wiedzę, poznali metody i techniki odpowiedniego podejścia do każdego indywidualnego przypadku. Szkolenie nauczyło jak działać, kiedy kontakt z podopiecznym staje się trudny. Uczestnicy poznali techniki docierania do potrzeb podopiecznego, aktywnego słuchania oraz reagowania na zarzuty, tak by proces resocjalizacyjny przebiegał efektywnie i pozwalał osiągnąć założone cele w pracy wychowawczej. Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia : 

  • analiza procesu komunikacji w odniesieniu do pracy z trudnym przypadkiem,
  • role w procesie komunikacji,
  • bariery w komunikacji i sposoby ich przezwyciężania,
  • techniki aktywnego słuchania,
  • charakterystyka różnych typów osobowości,
  • sposoby nawiązywania kontaktu z różnymi typami osobowości,
  • wykorzystanie socjotechnik w kontaktach z trudnym przypadkiem.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń