A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Policjanci z Sępólna Krajeńskiego i Tucholi już po szkoleniu

 

W dniu 25 maja 20147 r. w Sępólnie Krajeńskim (w Centrum Aktywności Społecznej) i 26 maja 2017 r. w Tucholi                 (w Książnicy Tucholskiej) odbyły się szkolenia dla funkcjonariuszy Policji.

W Tucholi szkoliło się 22 funkcjonariuszy podległych tamtejszej Komendzie Powiatowej Policji. Z kolei w Sępólnie Krajeńskim, prócz policjantów z powiatu sępoleńskiego (18 osób), w szkoleniu wzięła udział grupa funkcjonariuszy z powiatu świeckiego (10 osób).

Łącznie, w obu miastach, przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zostało 50 funkcjonariuszy. Podobnie jak w Bydgoszczy, Aleksandrowie Kujawskim i Golubiu-Dobrzyniu, zajęcia prowadzili: Pani Maria Jankowska-Polus i Pan Marek Kolinski. Informacje o trenerach można przeczytać na naszej stronie (kliknij tutaj).  

Jak wynika  z dyskusji prowadzonych podczas szkoleń i z ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników, metody pomocy ofiarom przemocy domowej, a także praca ze sprawcami przemocy w rodzinie, to obszary nieustannie wymagające doskonalenia, zarówno w zakresie wiedzy i umiejętności policjantów, jak i współpracy z innymi służbami oraz samego systemu prawnego.

Relacja z poprzedniego szkolenia (Lipno, 27 kwietnia 2017 r.) dostępna na stronie (czytaj relację). 

Do zakończenia cyklu pt. „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym” pozostało już tylko jedno szkolenie, które odbędzie się 5 czerwca br. w Wąbrzeźnie.

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń