A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Polskie prawo wobec przemocy w rodzinie

 

W 2016 roku, nakładem wydawnictwa Exante, pojawiła się monografia autorstwa Anity Kucharskiej, pod tytułem „Polskie prawo wobec przemocy w rodzinie: próba analizy wybranych zagadnień: monografia”.

Ponad 130-stronicowe opracowanie jest dostępne w całości i bezpłatnie w Internecie. Autorska, prócz definicji i charakterystyki zagadnienia przemocy, analizuje zjawisko przemocy w polskich rodzinach, prezentuje ustawodawstwo z punktu widzenia praw osób doznających przemocy oraz prawa wobec osób stosujących przemoc.

Link: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=370381

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń