A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

 

Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem ma prawo do pomocy. Owa pomoc może przybierać różne formy: informacji prawnej, wsparcia psychologicznego, wsparcia finansowego i materialnego, pokrycia kosztów rehabilitacji.

W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamietaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach  Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Po pobrania:

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń