A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Praca z osobami stosującymi przemoc – ważny element systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniach 7-11 października 2019 r. odbyło się kolejne – już szóste szkolenie dla przyszłych trenerów programu „Bez przemocy”.

Departament Spraw Społecznych już od 2014 roku szkoli specjalistów do realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Doceniając wagę jaką ma zaprzestanie stosowania przemocy nawet przez jedną osobę, samorząd województwa kujawsko-pomorskiego konsekwentnie podnosi kompetencje specjalistów, którzy zgodnie programem „Bez przemocy” będą realizować oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

 

Przez ostatnie 6 lat ponad 70 osób uzyskało uprawnienia do realizacji programu „Bez przemocy”, a w bieżącym roku pierwsza grupa realizatorów uzyskała przedłużenie tych uprawnień na kolejne 5 lat. Wkrótce opublikujemy na naszych stronach aktualną listę trenerów posiadających takie uprawnienia, aby zwiększyć dostępność i zapewnić konkurencyjność ofert na realizację odziaływań korekcyjno-edukacyjnych w powiatach naszego województwa.

Na rok 2020 planowane jest kolejne szkolenie w tym zakresie – najprawdopodobniej pod koniec I półrocza. 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń