A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Pracownik służby zdrowia, a pomoc osobie doznającej przemocy – Włocławek 2014


 

Pracownik służby zdrowia, a pomoc osobie doznającej przemocy – Włocławek 2014

 

W dniu wczorajszym (5.XI.2014 r.) we Włocławku kolejna grupa pielęgniarek i położnych odbyła szkolenie pt. Rola pracowników służby zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Była to druga edycja kursu dla tej grupy zawodowej, której przedstawiciele, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zobligowani są do udziału w Gminnych Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach roboczych.

Wykłady i przeprowadzone ćwiczenia przybliżyły uczestniczkom zarówno prawne, jak i psychologiczne aspekty przemocy oraz działań interwencyjnych i pomocowych, które powinny być prowadzone na rzecz osób doznających przemocy domowej.

Przed nami jeszcze jedna edycja szkolenia, która odbędzie się w Toruniu (21.XI.2014 r.). O bydgoskiej edycji szkolenia można przeczytać tutaj.

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń