A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Profesjonaliści przeciw przemocy w rodzinie

 

 

Włocławskie Centrum Edukacji i Kultury „ZENIT” już po raz drugi gościło przedstawicieli różnych służb zaangażowanych w rozwiązywanie problemów przemocy domowej na konferencji pt. „Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty dla profesjonalistów”. 

Zorganizowanie konferencji, podobnie jak w roku ubiegłym, było możliwe dzięki współpracy różnych instytucji, głównie Komendy Miejskiej Policji we Włocławku – pomysłodawcy całego przedsięwzięcia, samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz wielu innych partnerów.

Konferencję zainaugurował wykład nadkomisarza Grzegorza Demicha z KMP we Włocławku – „Co gryzie dyżurnego? Służby alarmowe a ich obowiązki”. W dalszej części spotkania uczestnicy (ponad 150 osób reprezentujących Policję, ośrodki pomocy społecznej, oświatę, służbę zdrowia, służbę kuratorską, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gminne zespoły interdyscyplinarne oraz samorządy gminne  z terenu powiatu włocławskiego) mieli do wyboru 6 specjalistycznych warsztatów. 

 

Tematy zajęć warsztatowych:

  • Przemoc a zaburzenia psychiczne. Przyczyna, czy skutek?
  • Diagnoza uzależnienia czyli: jak rozpoznać uzależnienie – kryteria i symptomy
  • Techniki komunikowania się z klientem w kryzysie.
  • Młody agresor. Zachowania agresywne u dzieci – przyczyny, przejawy, skutki.
  •  Pierwsza pomoc przedmedyczna.
  • Oddziaływania profilaktyczne w przeciwdziałaniu przemocy – propozycje rozwiązań.

Zwieńczeniem konferencji był wykład „Rozmowa z dzieckiem doświadczającym przemocy” wygłoszony przez Krzysztofa Sarzałę (psycholog, terapeuta, Centrum Interwencji Kryzysowej Gdańsk).

Liczny udział przedstawicieli różnych służb świadczy o nieustannie dużym zapotrzebowaniu na tego typu spotkania, a zaangażowanie organizatorów konferencji, daje nadzieję na kontynuację projektu w kolejnych latach. 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń