A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Program „Bez przemocy” – kolejne szkolenie

 

Program „Bez przemocy” – kolejne szkolenie

 

Pod koniec listopada (w dniach 20-26.11.2014 r.) przeprowadzone zostanie drugie, z planowanych na rok 2014, szkolenie dla przyszłych trenerów programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Bez przemocy”.

Wspomniany wyżej program rekomendowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwietniu 2014 r., jest oryginalnym projektem opracowanym na zlecenie samorządu województwa przez Panie: Katarzynę Łęgowską (psycholog) i Agnieszkę Regel-Brajsa (prawnik) i od czerwca br. może być realizowany przez 8 par trenerskich przeszkolonych w pierwszej edycji szkolenia.

Jedną z najskuteczniejszych metod powstrzymania przemocy w rodzinie jest zmiana postaw i zachowań u sprawców przemocy domowej. Dlatego też, samorząd województwa przykłada dużą wagę do szkolenia kadr pracujących z osobami stosującymi przemoc wobec najbliższych.

W listopadowym szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe kryteria:

  • ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej;
  • albo ukończyły studia II stopnia na innym niż ww. kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
  • posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 50 godzin;
  • mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

oraz prześlą do Departamentu Spraw Społecznych formularz karty zgłoszenia i zostaną zakwalifikowane do wzięcia udziału w zajęciach.

 

Poniżej zamieszczamy: Program szkoleniaKartę zgłoszenia

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń