A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Program korekcyjno-edukacyjny sprawców przemocy w rodzinie

 

Uchwałą nr 14/404/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. przyjęty został program „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny sprawców przemocy w rodzinie”.

Program wynika z zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która stanowi, iż do zadań własnych samorządu województwa należy w szczególności opracowywanie ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zapisów „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”, który przewiduje opracowanie ramowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc”.

Program uzyskał pozytywną opinię Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, sygnowaną przez prof. n. dr hab. Jerzego Mellibrudę – dyrektora Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

 

Do pobrania:

 


 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń