A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Przemoc w rodzinie. Gdzie szukać pomocy w czasie epidemii?

 

 

RPO, zaniepokojony doniesieniami o nasilającej się w trakcie epidemii koronawirusa fali przemocy w rodzinie, wystosował list otwarty do osób jej doświadczających oraz ludzi z ich otoczenia. 

RPO zaapelował: "Razem powinniśmy stawić czoło temu problemowi. Mimo zagrożenia musimy pozostać wrażliwi na krzywdę innych. Jeśli Twój dom nie jest bezpieczny i obawiasz się, że Twoi bliscy mogą zrobić Ci krzywdę – zwróć się po pomoc. Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa bić, grozić, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać praw drugiego człowieka. Prawo i instytucje państwowe są po to, aby nas chronić."

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia. W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy.

Zachęcemy do pobrania "Planu awaryjnego".

 

 

 

Przypominamy, że osoby doznające przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc w ramach "Kujawsko – Pomorskiej Niebieskiej Linii - Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie". 

Pomoc w ramach Niebieskiej Linii można uzyskać każdego dnia - w godzinach od 17.00 do 21.00 (także w soboty, w niedziele i w świeta). Na każdym dyżurze dostępny jest prawnik i psycholog.

 

W związku ze stanem epidemii, funkcjonowanie Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii jest ograniczone. Pomoc można uzyskać wyłacznie w trakcie rozmowy telefonicznej. Niemożliwe są spotkania osobiste z Klientami. 

 

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia: 800 154 030.

 

Dyżury prawne w innych miastach województwa także odbywają się wyłącznie z wykorzystaniem połączeń telefonicznych. Taki stan rzeczy potrwa do odwołania – do odwołania.

Dyżury prawne – telefony:

  • Bydgoszcz - 52 321 40 59 / 606 924 845
  • Włocławek - 54 235 67 10 / 500 173 322
  • Grudziądz - 56 621 58 16 / 500 173 322
  • Inowrocław - 56 621 59 04 (na czas zagrożenia epidemicznego) / 606 924 845
  • Brodnica - 56 491 97 71 / 500 173 322
  • Chełmno - 56 686 30 72 / 500 173 322

 

Pomoc można uzyskac także drogą e-mailową pod adresem niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń