A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Relacja ze szkolenia dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych

 

 

 

 

Kolejna grupa członków Zespołów Interdyscyplinarnych przeszkolona. Relacja ze szkolenia pt. „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna ofiar".

Toruń, 7-9 października 2013 r.

 

 

W zakończonym w środę 9 października 2013 r. szkoleniu „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna ofiar” wzięli udział przedstawiciele 19 Zespołów Interdyscyplinarnych działających na terenie naszego województwa.   Program szkolenia, o którym pisaliśmy w materiale Szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych  skierowany był celowo do tych członków Zespołów Interdyscyplinarnych, którzy rekrutują się ze służby zdrowia i oświaty.

W podsumowaniu szkolenia, uczestnicy podkreślali szczególne znaczenie zajęć warsztatowych i ćwiczeń, chociażby praktycznego wypełniania Niebieskiej Karty dla hipotetycznych, odgrywanych przez uczestników szkolenia, przypadków. Innym ważnym walorem podkreślanym zarówno przez prowadzących szkolenie specjalistów, jak i przez uczestników, była możliwość poznania specyfiki zadań, ról, sposobów działania i spojrzenia na problem przemocy z perspektywy obu służb oraz wzajemna wymiana doświadczeń.

Szkolenie zakończył test wiedzy i wręczenie Zaświadczeń ukończenia szkolenia.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń