A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Relacja ze szkolenia dla kuratorów


 

16 lutego 2014 r. zakończyło się szkolenie dla kuratorów sądowych. Była to II edycja szkolenia pt. „Praca z rodzina dotkniętą przemocą”. Tym razem wręczyliśmy certyfikaty ponad dwudziestu kuratorom sądowym, głównie społecznym.  

Ze względów losowych nastąpiła zmiana trenerów prowadzących szkolenie. Zajęcia z kuratorami, zarówno wykłady jak i warsztaty, prowadzili:

        Anna Łukasik - absolwentka Pedagogiki o specjalności: Resocjalizacja i Profilaktyka Osób Niedostosowanych Społecznie na Uniwersytecie Zielonogórskim;  ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.  Na co dzień prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu Profilaktyki społecznej i współpracuje z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Regionalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

        Arkadiusz Tyrała - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pedagog, w latach 1998/2000 kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Krakowie. Na co dzień współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Regionalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki społecznej.

 

Uczestnicy szkolenia najbardziej zapamiętali zajęcia warsztatowe, które pozwalały na praktyczne przećwiczenie potencjalnych spotkań z osobami doświadczającymi przemocy, sprawcami przemocy czy instytucjami udzielającymi wsparcia. Ćwiczenia, w których kuratorzy wcielali się w role poszczególnych postaci „uczestniczących” w  procesie przemocy i jej przeciwdziałaniu ugruntował wiadomości nabyte w czasie wykładów.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń