A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Pracownik ochrony zdrowia, a pomoc osobie doznającej przemocy - Bydgoszcz 2014

Pracownik ochrony zdrowia, a pomoc osobie doznającej przemocy.

Bydgoszcz 2014

 

W środę 15 października br. odbyła się w Bydgoszczy I edycja szkolenia dla pielęgniarek i położnych pt.  Rola pracowników służby zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Szkolenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i pomimo zwiększenia pierwotnie planowanego limitu uczestników aż o 25%, ze względów lokalowych nie wszyscy chętni mogli uczestniczyć w spotkaniu.

Prócz dostarczenia podstawowej wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie, sposobach jej diagnozowania w konkretnycvh sytuacjach czy możliwościach niesienia pomocy (niemedycznej), istotnym elementem szkolenia była wzajemna wymiana doświadczeń. Panie zadawały dużo konkretnych pytań wynikających z codziennej praktyki. Większość z uczestniczek miała też okazję, w czasie ćwiczeń, po raz pierwszy wypełnić Niebieską Kartę.

Mamy nadzieję, że kolejne edycje szkolenia – we Włocławku (5.XI.2014 r.) i w Toruniu (21.XI.2014 r.), będą cieszyły się podobnym zainteresowaniem i zaowocują skuteczniejszą pomocą osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń